Ontwikkel- en voortgangsevaluatie

Als werkgever denk je na over de groei van je werknemers. Kan deze groei in lijn lopen met de plannen en doelen die je hebt met jouw bedrijf? Het is effectief als medewerkers voortdurend meegroeien met de ontwikkelingen in het bedrijf en het geeft een meetbaar resultaat. Als werkgever ga je met je medewerkers in gesprek. Mogelijk is de behoefte gegroeid hier een meer gestructureerde, systematische aanpak voor te gebruiken.  

De ontwikkel- en voortgangsevaluatie past in deze aanpak. Wat kan het bedrijf de medewerkers bieden en welke mate van effectiviteit laat de werknemer zien binnen de functie. Stemt de functie overeen met de capaciteiten of zou de werknemer beter functioneren als andere persoonlijke eigenschappen hoger gewaardeerd zouden worden. De gesprekken die in de cyclus van ontwikkel- en voortgangsevaluatie worden gehouden zijn belangrijk, inspirerend, niet vrijblijvend en leiden tot heldere afspraken.      

Aanpak:  
De cyclus biedt een systematische aanpak, de bedrijfsdoelstellingen worden gekoppeld aan individuele doelstellingen.  
Een cyclus bestaat uit een aantal gesprekken:
1.  Afsprakengesprek                                                   
2.  Follow up talk (voortgang)
3.  Evaluatie en beoordeling  
De aanpak wordt resultaatgericht doordat er een persoonlijk potentieel wordt vastgesteld, waaruit een potentiële index kan worden berekend.

Meer informatie? Vraag de brochure aan: info@pit2people.nl, Wilma Immers: mob.nr. 06-51102726Vraag direct aan