Sportieve Recreatie

Sportieve recreatie is de verzamelnaam voor activiteiten die een sportief karakter hebben of die gewoon gezellig zijn. Ongedwongen bewegen of elkaar sportief uitdagen, maar ook spelen, plezier hebben en lachen met elkaar. 
Je hebt allemaal wel eens meegedaan aan een sportieve recreatieve activiteit. Bij de sportvereniging, op school, met collega’s of tijdens vakantie.  

Het organiseren, begeleiden en uitvoeren van dit soort activiteiten kun je leren.
Voor de kinderopvang hebben wij de cursus Leren Spelen ontwikkeld. De cursus wordt afgesloten met een certificaat. Pedagogisch medewerkers leren de sociale ontwikkeling van kinderen door middel van spel te stimuleren. In de cursus van 4 dagdelen wordt het repertoire van speelse en sportieve activiteiten uitgebreid. Je leert gedrag begrijpen,observeren zonder oordeel en verkleint de kans op conflicten. 

De opleiding Leider Sportieve Recreatie is geclassificeerd binnen de sportstructuur op niveau 2 en 3.  
Het doel van deze competentiegerichte opleiding is sportieve, recreatieve behoeften leren signaleren en activiteiten organiseren en uitvoeren. Leidinggeven aan kinderen en volwassenen vraagt een flexibele, creatieve en doortastende houding. De deelnemers die geïnteresseerd zijn werken in jeugd- en jongerenwerk, welzijnswerk, kinderopvang, vakantiewerk en sportverenigingen.  

PiT2People heeft de opleiding Leider Sportieve Recreatie met succes geïntegreerd binnen een werksituatie. Bij stichting Doel wilde de managers uitbreiding van het sportieve aanbod. De opleiding is "on the job" georganiseerd,de activiteiten aangepast aan de specifieke doelgroepen van  de GGZ.
    

Bent U geïnteresseerd in het opleiden van medewerkers en uitbreiding van activiteiten binnen uw organisatie?
Bel ons voor informatie: Henk Bongers 06 28275054 of Wilma Immers 06 51102726 of mail: info@pit2people.nl     


Vraag direct aan