Individueel coaching

feature

Hoe werkt het!

Het maken van de Personal Talent Explorer kan online en duurt 30 minuten. Gebruik het contactformulier onder de kop contact en je ontvangt je inlogcode. De rapportage wordt naar je mailadres gestuurd. Is begeleiding gewenst dan is het mogelijk om tijdens 2 coachingsessies uitvoeriger in te gaan op de rapportage. De coaching biedt dienstverlening aan mensen die hun mogelijkheden willen uitbreiden, effectiever benutten en concretiseren.


feature

Personal Talent Explorer (PTE)

De Personal Talent Explorer analyseert drijfveren, persoonlijke eigenschappen, context en manieren van denken waar je een voorkeur voor hebt en energie van krijgt. De rapportage is een manual waardoor je eigen prioriteiten kunt stellen.

In de rapportage herken en ontdek je een combinatie van talenten, Je voorkeuren voor leerstijlen(Kolb) en competenties.

Om je talenten effectiever te kunnen inzetten wordt uitgelegd hoe jouw talenten tot ineffectief gedrag kunnen leiden.

Inhoud van de PTE rapportage
Jouw persoonlijke explorer beeld
Persoonlijke kernzinnen
Persoonlijke drijfveren
De context waaraan jij waarde ontleent
Combinatie van talenten
Competenties
Minder ontwikkelde competenties
Valkuilen

feature

Filosofie van de Personal Talent Explorer

Universele en persoonlijke eigenschappen in je DNA profiel oefenen druk uit om tot ontplooiing te komen en zich te ontwikkelen tot talenten. Vergelijk het met een kind dat leert lopen en gemiddeld tweeduizend keer valt, dat geeft een idee van het doorzettingsvermogen dat een talent teweeg kan brengen om tot realisatie te komen. Het is onze overtuiging dat ieder mens die de mogelijkheden benut om zijn natuurlijke aanleg te ontwikkelen een gelukkiger mens is. Dit gebeurt echter niet vanzelfsprekend. Was het maar zo’n feest. Een centraal gegeven bij het maken van keuzes is de relatie met de omgeving waarmee rekening gehouden dient te worden. Je hebt de mogelijkheid om datgene te kiezen wat aansluit bij je natuurlijke aanleg of ervan af te wijken. De uitdaging is om effectief met dit keuzeproces om te gaan en de juiste afwegingen te maken.


feature

Positief, interactief, Transparant (PiT2People)

Deze drie kernwoorden beschrijven de coaching van PiT2People. Het is verbazingwekkend dat niemand je leert welke drijfveren je hebt, welke leerstijlen, hoe je deze kunt afwisselen en welke intelligentiestrategieën je kunt inzetten. Onderzoek toont aan dat de effectiviteit van mensen toeneemt naarmate ze meer inzicht hebben in hun gedrag en manieren van denken. Onze coachvaardigheden zijn gebaseerd op een zorgvuldige theoretische verdieping in drijfveren achter gedrag, intrinsieke motivatie, besluitvorming en groepsdynamiek.