Microtargeting in de politiek!

13.03.2019
Nieuwspoort,podium De Stadstaat,liveshow over microtargeting in de politiek.

Tom Dobber (Universiteit van Amsterdam, programmagroep Political Communication & Journalism benadrukt tijdens deze bijeenkomst een aantal bedreigingen die er zijn, waaronder microtargeting is duur, privacy-overwegingen, macht aan de grote platforms en manipulatie van de kiezer. Hij heeft in een tweetal experimenten onderzocht of gepersonaliseerde boodschappen, in dit geval van PvdA en D’66, het stemgedrag van kiezers positief beinvloeden. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.

Eduard Nandelall  
https://techads.nl/ www.eduardnandelall.nlbenoemt de voordelen zoals het bereiken van een grotere groep mensen, het opdelen van doelgroepen in segmenten. Microtargeting is een transparante werkwijze. De boodschappen zijn weliswaar gepersonaliseerd, maar doordat een grote groep wordt bereikt zullen boodschappen die elkaar tegenspreken sneller ontmaskerd worden. Je kunt kiezers bovendien individuele informatie geven over de onderwerpen die zij interessant vinden. Wil je een doelgroep die twijfelt over de streep trekken dan is microtargeting onmisbaar.

Lisa Westerveld (Groen Links) en Rens Raemakers (D’66) opereren voornamelijk op de social media en geven aan dat de partijen zich vooral richten op de eigen doelgroep. Praten voor eigen parochie staat bij de huis aan huis campagnes centraal. Op social media gaat het om likes en retweets. Quote Lisa Westerveld: "Het is toch niet gek dat ik me richt op de mensen die mijn portefeuilles interessant vinden en dat we langs de deuren onze eigen standpunten vertellen?".

Campagnevoeren en marketingstrategieen zijn gericht op beinvloeding van mensen. Gericht op de stem van de kiezer of het kopen van een product of dienst. De manipulatie werkt op volle toeren. Je kunt wel de intentie hebben en vastberaden zijn om een juiste keuze te maken, maar hoe kom je aan volledige informatie als de filterbubbel sterk is en je via de filters van sociale media vooral een bevestiging van eigen opvattingen ontvangt? Om daar doorheen te breken moet je toch je denkrichtingen weer eens onder de loep nemen. Die zijn immers gevormd door je ervaringen. Met mensen praten die vooral andere meningen hebben en deze trachten te begrijpen. En tot slot vertrouwen op jezelf en vooral gaan stemmen.
Maart 2019