Op naar geluk

23.10.2015
Op naar geluk.

Nog even zappend langs nieuwsprogramma’s bleef ik hangen bij het VPRO-programma Boeken, waarin Ap Oosterhuis zijn zoektocht naar geluk beschreef. Ha, dat is interessant en wat hoorde ik hem zeggen? “Ons geluk hebben we voor een aanzienlijk deel in eigen hand”. Daar ben ik het mee eens, ik schrijf geluk weleens toe aan de keuzes die je maakt, Oosterhuis nuanceert het nog iets meer. Volgens Oosterhuis wordt ons geluk voor 40% bepaald door ons DNA, voor 10% door de omstandigheden en voor 50% door de keuzes die wij maken. Extreme omstandigheden laat hij wel buiten beschouwing.

Met interesse heb ik eerder zijn boek, het slimme onbewuste, gelezen. Hierin legt hij uit dat, hoewel ons gedrag vooral bestuurd wordt door het onbewuste, we ons bewustzijn nodig hebben om geluk te ervaren. In zijn volgende boek vertelt hij hoe wij dat kunnen doen. Hij verbindt met vaart en humor de moderne psychologie en neurowetenschap met de klassieke filosofie en oosterse filosofie.

In het interview met Wim Brands wordt besproken dat het denken, de gedachten vanzelf in je opkomen, de controle over die gedachten is lastiger. Hij vertelt het voorbeeld van negatieve emoties. De tip die hij geeft aan mensen die negatieve emoties ervaren is deze bij te houden in een boekje. In welke situaties treden zij op. Zelf heeft hij dat gedaan om duidelijk te krijgen waar deze bij hemzelf vandaan kwamen. Hij kreeg door dat deze negatieve emoties er regelmatig waren als hij naar zijn werk fietste. Het was druk, het duurde langer dan verwacht etc. Zodra dit duidelijk werd, kon hij besluiten er anders naar te kijken. Hij werd zich bewust dat het fietsen in de drukte nou eenmaal tot gevolg had dat het langer duurde.

Tijdens het interview dacht ik aan de coaching methode* die Wil de Roy in de jaren 80 heeft ontwikkeld. In mijn optiek was Wil zijn tijd ver vooruit. Hij beschrijft het zichtbaar worden van talenten vanuit drijfveren, denkprocessen, besluitvorming en gedrag. In je doen en laten wordt zichtbaar wat je, misschien een nanoseconde daarvoor, hebt gedacht, gevoeld en besloten te doen. Die processen gaan zo snel en zijn vaak niet eens meer bewust. Gedrag gestuurd door het onbewuste, zoals Oosterhuis uitlegt. Het bewustzijn hebben we niet alleen nodig om geluk te ervaren. Het bewustzijn is eerder al nodig om de denkprocessen te herkennen die ons het geluk laten ervaren. Dat is ook de weg om talenten en kwaliteiten zichtbaar te maken. Het boeiende ervan is dat juist in de denksferen die je niet vaak gebruikt de sleutels naar geluk liggen.

Op een andere manier naar iets kijken of een situatie vanuit een ander standpunt bekijken, heeft invloed op keuzes en handelen. Sam Harris zegt het als volgt “je kunt kiezen, of je bent gijzelaar van je eigen gedachten of je kijkt van een rustige afstand naar wat er allemaal gebeurt in je gedachten”. *De Roy’s Rose geeft inzicht in denk strategieën.

Wilma