Zakelijk dienstverlening

feature

Hoe werkt het?

De dienstverlening van PiT2People richt zich op het zelfstandig kunnen werken met de HR-instrumenten. HRM afdelingen geven wij inzicht in de achtergronden van gedrag vanuit intrinsieke motivatie.

Er is geen aanpassing nodig aan reeds bestaande trajecten of talentenprogramma's, de PTE biedt een aanvulling op uitslagen van alle andere tests.De online Personal Talent Explorer is een analyse die verborgen potentieel zichtbaar maakt.De evaluatie- of functioneringsmanual berekent de mate van effectiviteit binnen de functie en de mate waarin de functie overeenstemt met de capaciteiten

Gebaseerd op de methode doelgericht denken en doen zijn deze instrumenten en coaching ontwikkeld met het doel de relatie tussen individu en organisatie gezond te houden en effectief te laten evolueren en transformeren. De Personal Talent Explorer en Team Explorer zijn ontwikkeld in samenwerking met drs. W.V.M. de Roy en gebaseerd op ruim 35 jaar wetenschappelijk onderzoek.

Bel 06-51102726 of 06-28275054 en vraag een informatiegesprek aan.


feature

Personal Talent Explorer (PTE)

U nodigt uw medewerkers uit om online aan de Personal Talent Explorer deel te nemen. De PTE maak je in 30 minuten.

De hieruit voortvloeiende rapportages geven informatie over drijfveren, eigenschappen, combinatie van talenten en competenties waar men van nature aanleg voor heeft. Waar kan een persoon zich in ontwikkelen en resulteert dit in een consistente, vrijwel perfecte prestatie. De analyse vergroot inzicht in de mate van effectiviteit in functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van personen. De PTE wordt ingezet bij: selectie, ontwikkeling en evaluatie van medewerkers.

Inhoud van de PTE rapportage

Uw persoonlijke Explorer in beeld Competenties
Uw persoonlijke kernzinnen Minder ontwikkelde competenties
Uw persoonlijke kernzinnen Valkuilen
De context waaraan u waarde ontleent Leervoorkeuren
Combinatie van talenten Persoonlijk ontwikkelplan

feature

Team Explorer

De Team Explorer wordt samengesteld uit de individuele rapportages. Het maakt zichtbaar welke kwaliteiten in het team vertegenwoordigd zijn en hoe het team functioneert.

U kunt op basis van deze gegevens bepalen of het team zijn hele potentieel effectief benut.


feature

Filosofie

Gedrag wordt niet alleen bepaald door 'kunnen'. Drijfveren geven in gedrag een intrinsieke behoefte aan, het willen en dat wordt als motivatie ervaren. De door aanleg aanwezige eigenschappen van een individu dringen om tot ontplooiing te komen. Drijfveren bepalen hoe je talenten gaat ontwikkelen, interesse bepaalt waarom en doorzettingsvermogen en veerkracht hoeveel succes je krijgt.

Wij zien een duidelijke samenhang tussen het ontstaan van flow en het ontwikkelen van persoonlijke talenten.Talent en organisatiegroei staan niet los van elkaar. Investeren in talentmanagement rendeert als er een balans is tussen effectieve uitvoering van taken en persoonlijke ontwikkeling van mensen.

In een goed functionerend en presterend team ontwikkelt ieder teamlid een niveau van zelfkennis en navenant geldt dit uiteraard ook voor de leidinggevenden. Hoe kunnen deze vanuit de persoonlijke kwaliteiten succesvol leidinggeven.